logo
logo

ಯಕ್ಷೋತ್ಸವ 2023
ಫೆಬ್ರವರಿ 15, 16 ಮತ್ತು 17

ವಿಶ್ವಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕಲಾವಿದರಿಂದ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತ ಮತ್ತು ನೃತ್ಯದ ವಿಜೃಂಭಣೆಯ ಉತ್ಸವ

ಯಕ್ಷದ ಕುರಿತು

ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ವಿಕಸನಗೊಂಡ ಭಾರತದ ವಿವಿಧ ಕಲಾ ಪ್ರಕಾರಗಳು ಈ ನೆಲದ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯ ಮೂಲವಾಗಿದೆ.

ಅವುಗಳು ಈ ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನು ತಲೆಮಾರುಗಳಿಂದ ಶ್ರೀಮಂತಗೊಳಿಸಿವೆ ಆದರೆ ಈಗ ತ್ವರಿತಗತಿಯಲ್ಲಿ ಅಳಿವಿನತ್ತ ಸಾಗಿವೆ. ದೇಶದ ಪ್ರದರ್ಶಕ ಕಲೆಗಳ ಅನನ್ಯತೆ, ಪರಿಶುದ್ಧತೆ ಮತ್ತು ವೈವಿಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸುವ ಮತ್ತು ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ, ಈಶ ಫೌಂಡೇಶನ್ ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕಲಾವಿದರ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಸಂಗೀತ ಮತ್ತು ನೃತ್ಯದ ಮೂರು ದಿನಗಳ ಉತ್ಸವವಾದ ಯಕ್ಷವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುತ್ತದೆ.

ಭಾರತೀಯ ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಆಕಾಶ ಜೀವಿಗಳ ಹೆಸರನ್ನು ಇಡಲಾಗಿದೆ. ಯಕ್ಷವು ಮಹಾನ್ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಲು ಮತ್ತು ಅಭಿಜ್ಞರು ಈ ಪ್ರಾಚೀನ ಕಲೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಶಂಸಿಸಲು ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.

2023 ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಲಾವಿದರು

Live Today @ 7 pm

Pt. Bhimsen Joshi

Hindustani Classical

ಅವುಗಳು ಈ ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನು ತಲೆಮಾರುಗಳಿಂದ ಶ್ರೀಮಂತಗೊಳಿಸಿವೆ ಆದರೆ ಈಗ ತ್ವರಿತಗತಿಯಲ್ಲಿ ಅಳಿವಿನತ್ತ ಸಾಗಿವೆ. ದೇಶದ ಪ್ರದರ್ಶಕ ಕಲೆಗಳ ಅನನ್ಯತೆ, ಪರಿಶುದ್ಧತೆ ಮತ್ತು ವೈವಿಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸುವ ಮತ್ತು ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ, ಈಶ ಫೌಂಡೇಶನ್ ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕಲಾವಿದರ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಸಂಗೀತ ಮತ್ತು ನೃತ್ಯದ ಮೂರು ದಿನಗಳ ಉತ್ಸವವಾದ ಯಕ್ಷವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುತ್ತದೆ.

Sandeep Narayan

Carnatic music

This is the story of Sandeep Narayan, the cool dude of Carnatic music who is known for a style that's rich in classicism, expressions, and improvisation. He is a prime-time singer in Chennai's Sabhas including the Madras Music Academy and is a much sought after classical performer in other Indian cities too.

Leela Samson

Classical Dancer

ಅವುಗಳು ಈ ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನು ತಲೆಮಾರುಗಳಿಂದ ಶ್ರೀಮಂತಗೊಳಿಸಿವೆ ಆದರೆ ಈಗ ತ್ವರಿತಗತಿಯಲ್ಲಿ ಅಳಿವಿನತ್ತ ಸಾಗಿವೆ. ದೇಶದ ಪ್ರದರ್ಶಕ ಕಲೆಗಳ ಅನನ್ಯತೆ, ಪರಿಶುದ್ಧತೆ ಮತ್ತು ವೈವಿಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸುವ ಮತ್ತು ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ, ಈಶ ಫೌಂಡೇಶನ್ ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕಲಾವಿದರ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಸಂಗೀತ ಮತ್ತು ನೃತ್ಯದ ಮೂರು ದಿನಗಳ ಉತ್ಸವವಾದ ಯಕ್ಷವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುತ್ತದೆ.

ಹಿಂದೆ ಪ್ರದರ್ಶನಗೊಂಡ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳು