• All
 • About Shiva
 • Stories of Shiva
 • Spirituality & Mysticism
 • Shiva Stotram
Loading
 • ಶಿವ ಯಾರು: ಕೇವಲ ಮಾನವನೊಬ್ಬನ ಹೆಸರೇ? ಪುರಾಣದ ಕಥಾನಾಯಕನೇ? ಅಥವಾ ದೇವರೇ?

  ಶಿವ ಯಾರು: ಮಾನವನೇ? ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಕಥಾನಾಯಕನೇ? ಅಥವಾ ದೇವರೇ? ಶಿವ – ಈ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಕುರಿತು ಅನೇಕ ಕತೆಗಳು, ದಂತಕತೆಗಳು, ಪುರಾಣಗಳು ಪ್ರಚಲಿತದಲ್ಲಿದೆ. ಅವನು ದೇವರೆ ಅಥವಾ ಜನಸಮುದಾಯದ ಸಂಘಟಿತ ಕಲ್ಪನೆಯೇ? ಅಥವಾ ಅರಸುವ ... Goto page
 • ಶಿವನ ಮೂರನೇ ಕಣ್ಣಿನ ಕಥೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಹಿಂದಿನ ಸಾಂಕೇತಿಕತೆ

  ಸದ್ಗುರುಗಳು ಶಿವನ ಮೂರನೇ ಕಣ್ಣಿನ ಸಾಂಕೇತಿಕತೆಯನ್ನು ಮತ್ತು ಮೂರನೇ ಕಣ್ಣು ತೆರೆದಾಗ ಹೇಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಮತ್ತು ಗ್ರಹಣಶಕ್ತಿ ಮೂಡುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಶಿವನು ತನ್ನ ಮೂರನೇ ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ಹೇಗೆ ‘ಕಾಮ’ನನ್ನು ಸುಟ್ಟುಹಾಕಿದ ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಒಂದು ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. Goto page
 • Forms of Shiva

  ಶಿವನ ರೂಪಗಳು ಮಾನವರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಊಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾದ ಮತ್ತು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಂಭಾವ್ಯ ಗುಣಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡಿರುವ ಹಲವು ರೂಪಗಳನ್ನು ಶಿವ ಹೊಂದಿದ್ದಾನೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ವಿಚಿತ್ರ ಮತ್ತು ಉಗ್ರ ರೂಪಗಳು. ಕೆಲವು ನಿಗೂಢವಾದವು. ಇನ್ನು ಕೆಲವು ... Goto page
 • Adiyogi – The First Yogi

  ಆದಿಯೋಗಿ ಶಿವ – ಮೊದಲ ಯೋಗಿ In a vivid narration from Sadhguru, we take a look at the being who introduced yoga to humankind, the Adiyogi, ... Goto page
 • Adiyogi – Source of Yoga

  ಆದಿಯೋಗಿ – ಯೋಗದ ಮೂಲ ಸುಮಾರು 15,000 ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಹಿಂದೆ, ಎಲ್ಲಾ ಮತಧರ್ಮಗಳು ಹುಟ್ಟುವ ಮುನ್ನವೇ, ಆದಿಯೋಗಿ, ಮೊದಲ ಯೋಗಿ, ಹಿಮಾಲಯದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡನು. ಅವನು, ಒಂದೋ ಭಾವಪರವಶನಾಗಿ ನರ್ತಿಸುತ್ತಿದ್ದನು ಅಥವಾ ಅಚಲನಾಗಿ ಕುಳಿತಿರುತ್ತಿದ್ದನು. ಅವನು ... Goto page
 • Adiyogi – The First Yogi: More Than a Man

  ಆದಿಯೋಗಿ ಶಿವ – ಮೊದಲ ಯೋಗಿ: ಮಿತಿಗಳನ್ನು ಮೀರಿದ ಮಾನವ ಯೋಗದಲ್ಲಿ, ಶಿವನನ್ನು ದೇವರೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅವನನ್ನು ಮೊದಲ ಯೋಗಿ, ಆದಿಯೋಗಿಯಾಗಿ ಮತ್ತು ಮೊದಲ ಗುರು, ಆದಿ ಗುರುವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮಾನವತೆಗೆ ಆದಿಯೋಗಿಯು ನೀಡಿದ ... Goto page
 • Recognizing the Adiyogi

  ಆದಿಯೋಗಿ ಯಾರೆಂದು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಿ ಮಾನವನು ಪ್ರಕೃತಿ ನಿರ್ಧಾರಿತ ಮಿತಿಗಳ ಹಿಡಿತದಲ್ಲಿರುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲವೆಂಬ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಆದಿಯೋಗಿಯು ಹೊರತಂದನು. ಭೌತಿಕತೆಯಲ್ಲಿದ್ದೂ ಅದರ ಭಾಗವಾಗದಿರಲು ಒಂದು ಮಾರ್ಗವಿದೆ. ದೇಹದಲ್ಲಿದ್ದುಕೊಂಡೇ ದೇಹವಾಗದಿರಲು ಒಂದು ದಾರಿಯಿದೆ. ಮನಸ್ಸಿನ ದುಃಖಗಳನ್ನರಿಯದೇ, ಅದನ್ನು ಅಧಿಕತಮ ... Goto page
 • Adiyogi – An Iconic Presence

  ಆದಿಯೋಗಿ ಶಿವ – ಒಂದು ಜಾಜ್ವಲ್ಯಮಾನ ಸನ್ನಿಧಿ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಶಿವನು ಮೂರನೆಯ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಸಮಾನಾರ್ಥಕವಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಅವನಿಗಿರುವ ಅನೇಕ ಹೆಸರುಗಳಲ್ಲಿ ತ್ರ್ಯಂಬಕ ಅಥವಾ ತ್ರಿನೇತ್ರ ಎನ್ನುವುದೂ ಒಂದು. ಮೂರನೆಯ ಕಣ್ಣಿಂದ ಅವನು “ಯಾವುದಿಲ್ಲವೋ ಅದನ್ನು” ... Goto page
 • ಶಿವನ ಮೂರನೇ ಕಣ್ಣಿನ ಕಥೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಹಿಂದಿನ ಸಾಂಕೇತಿಕತೆ

  ಸದ್ಗುರುಗಳು ಶಿವನ ಮೂರನೇ ಕಣ್ಣಿನ ಸಾಂಕೇತಿಕತೆಯನ್ನು ಮತ್ತು ಮೂರನೇ ಕಣ್ಣು ತೆರೆದಾಗ ಹೇಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಮತ್ತು ಗ್ರಹಣಶಕ್ತಿ ಮೂಡುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಶಿವನು ತನ್ನ ಮೂರನೇ ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ಹೇಗೆ ‘ಕಾಮ’ನನ್ನು ಸುಟ್ಟುಹಾಕಿದ ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಒಂದು ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. Goto page
 • When Shiva Lost His Home – The Legend of Badrinath

  ಶಿವನು ತನ್ನ ಮನೆಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಾಗ – ಬದರೀನಾಥದ ದಂತಕಥೆ ಸದ್ಗುರುಗಳು ಬದರೀನಾಥದ ದಂತಕಥೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತಾ ವಿಷ್ಣು ಉಪಾಯದಿಂದ ಶಿವ ಮತ್ತು ಪಾರ್ವತಿಯರನ್ನು ಹೇಗೆ ಅವರ ವಾಸಸ್ಥಳದಿಂದ ಹೊರಹೋಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಸದ್ಗುರು : ... Goto page
 • Shiva Purana

  ಶಿವ ಪುರಾಣ – ಕಥೆಗಳ ಮೂಲಕ ವಿಜ್ಞಾನ ಶಿವ ಪುರಾಣವು ಮೂಲಭೂತ ವಿಜ್ಞಾನದ ಹಲವಾರು ಅಂಶಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡಿರುವುದಲ್ಲದೆ ಮಿತಿಗಳನ್ನು ಅತಿಶಯಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಬಲ ಸಾಧನೆಯನ್ನೂ ಹೊಂದಿದೆಯೆಂದು ಸದ್ಗುರುಗಳು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಶ್ನೆ: ಸದ್ಗುರು, ನೀವು ಶಿವನಿಗೆ ಅಪಾರವಾದ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ... Goto page
 • 5 Facts about Mahashivratri

  ಮಹಾಶಿವರಾತ್ರಿಯ 5 ವಿಶೇಷತೆಗಳು ಮಹಾಶಿವರಾತ್ರಿಯಂದು ರಾತ್ರಿಯಿಡೀ ನಡೆಯುವ ಸಂಭ್ರಮಭರಿತ ಉತ್ಸವವನ್ನು ಈ ವರ್ಷದ ಮಾರ್ಚ್ 4 ರಂದು ಈಶ ಯೋಗ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ತಯಾರಿಯ ಅಂಗವಾಗಿ, ಅಸಾಧಾರಣ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳ ಈ ... Goto page
 • Presence of Shiva

  ಶಿವನ ಸನ್ನಿಧಿಗಳು – ಮೊದಲ ಯೋಗಿಯ ಜಾಡಿನಲ್ಲಿ ಸದ್ಗುರುಗಳು ಶಿವನು ಕಾಲ ಕಳೆದ ನಾಲ್ಕು ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾದ ಸ್ಥಳಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾ ಆ ಸ್ಥಳಗಳ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸದ್ಗುರು : ಯೋಗ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ, ... Goto page
 • Nandi – The Meditative Bull

  ನಂದಿಯನ್ನು ಧ್ಯಾನಮಗ್ನವಾಗಿಸುವುದು ಏನು? ಸದ್ಗುರುಗಳು ಮತ್ತು ಶೇಖರ್ ಕಪೂರ್ ಶಿವನ ವಾಹನವಾದ ನಂದಿಯ ಮಹತ್ವ ಮತ್ತು ಅದರ ಸಾಂಕೇತಿಕತೆಯನ್ನು ಚರ್ಚಿಸುತ್ತಾರೆ. ಶೇಖರ್ ಕಪೂರ್: ನಂದಿಯು ಶಿವನ ವಾಹನ ಎಂದು ನಾನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಶಿವ ಹೊರಬಂದು ... Goto page
 • Shivapuranam kathaiyin moolam sollappatta vignanam | சிவபுராணம் - கதையின் மூலம் சொல்லப்பட்ட விஞ்ஞானம்!

  Obliterating Boundaries

  ಗಡಿಗಳನ್ನು ಅಳಿಸಿಹಾಕಿ ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ, ಯೋಗವೆಂದರೆ ಎಲ್ಲೆಗಳನ್ನು ತೊಡೆದುಹಾಕುವ ವಿಜ್ಞಾನ. ಸರಳವಾದ ಜೀವಿಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಮನುಷ್ಯರವರೆಗೆ, ಅವುಗಳ ಅತ್ಯಂತ ಮೂಲವಾದ ಅಸ್ತಿತ್ವದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಅವುಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜೀವನ, ಗಡಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿ ಭದ್ರಪಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಒಂದು ನಾಯಿ ... Goto page
 • Maha Mrityunjaya Mantra in Kannada – ಮಹಾಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಮಂತ್ರ – ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ಉಚಿತ MP3 ಡೌನ್‍ಲೋಡ್

  Maha Mrityunjaya Mantra in Kannada -ಸೌಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಈಶಾ ಅವರಿಂದ ಮಹಾಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಮಂತ್ರದ ಶಕ್ತಿಯುತ ಪ್ರಸ್ತುತಿಯನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ಆಲಿಸಿ ಮತ್ತು ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ! ಮಂತ್ರದ 108 ಪಠನೆಯನ್ನು ಸಹ ಕೇಳಿ. Goto page
 • ಶಿವ ತಾಂಡವ ಸ್ತೋತ್ರ

  ಶಿವ ತಾಂಡವ ಸ್ತೋತ್ರದ ಉಗಮ ಸದ್ಗುರು: ರಾವಣ ಒಬ್ಬ ತೀವ್ರವಾದ ಶಿವ ಭಕ್ತನಾಗಿದ್ದ ಮತ್ತು ಅದರ ಕುರಿತಾದ ಅನೇಕ ಕಥೆಗಳು ಪ್ರಚಲಿತದಲ್ಲಿವೆ. ಒಬ್ಬ ಭಕ್ತನು ಎಂದೂ ದೊಡ್ಡವನಾಗಬಾರದು, ಆದರೆ ಅವನೊಬ್ಬ ದೊಡ್ಡ ಭಕ್ತನಾಗಿದ್ದನು. ಒಂದು ... Goto page