logo
logo

ಶಿವ – ಆದಿಯೋಗಿ

ಯೋಗ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ, ಶಿವನನ್ನು ಆದಿಯೋಗಿ ಅಥವಾ ಮೊದಲ ಯೋಗಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಯೋಗದ ಮೂಲವಾದ ಆದಿಯೋಗಿಯು, ಇಡೀ ಮನುಕುಲವು ತಮ್ಮ ಮಿತಿಗಳನ್ನು ಮೀರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ನೀಡಿದವನು.

ಎಲ್ಲಾ ಶಿವನ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸಿ

ಶಿವನ ಕಥೆಗಳುಅತೀಂದ್ರಿಯಜ್ಞಾನಶಿವ ಸ್ತೋತ್ರಗಳುಶಿವ ತತ್ವಶಿವ ಮತ್ತು ಅವನ ಕುಟುಂಬಆದಿಯೋಗಿಆದಿಗುರುಶಿವ ಮತ್ತು ನೀವುಶಿವ ಮತ್ತು ಪಾರ್ವತಿಶಿವಭಕ್ತರು