logo
logo

ಆದಿಯೋಗಿ

ಯೋಗ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ, ಶಿವನನ್ನು ಆದಿಯೋಗಿ ಅಥವಾ ಮೊದಲ ಯೋಗಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಯೋಗದ ಮೂಲವಾದ ಆದಿಯೋಗಿಯು, ಇಡೀ ಮನುಕುಲವು ತಮ್ಮ ಮಿತಿಗಳನ್ನು ಮೀರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ನೀಡಿದವನು.

ಮಂತ್ರದ ಶಕ್ತಿ

Explore more Shiva Stories

ಶಿವನ ಕಥೆಗಳುಅತೀಂದ್ರಿಯಜ್ಞಾನಶಿವ ಸ್ತೋತ್ರಗಳುಶಿವ ತತ್ವಶಿವ ಮತ್ತು ಅವನ ಕುಟುಂಬಆದಿಗುರುಶಿವ ಮತ್ತು ನೀವುಶಿವ ಮತ್ತು ಪಾರ್ವತಿಶಿವಭಕ್ತರು