logo
logo

ಅತೀಂದ್ರಿಯಜ್ಞಾನ

ಯುಗಯುಗಗಳಿಂದಲೂ ದಿಗ್ಭ್ರಮೆಗೊಳಿಸಿರುವ ಶಿವನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕೆಲವು ಸುಪ್ರಸಿದ್ಧ ವಿಷಯಗಳ ಮೇಲೆ ಸದ್ಗುರುಗಳು ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಲುತ್ತಾರೆ. ಅಧ್ಯಾತ್ಮವನ್ನು ಅತೀಂದ್ರಿಯತೆಯಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಂಶವನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತಾ, ಈ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಆಡುಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ನೀಡಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ .

ಶಿವನ ಮೂರನೇ ಕಣ್ಣಿನ ಕಥೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಹಿಂದಿನ ಸಾಂಕೇತಿಕತೆ

Explore more Shiva Stories

ಶಿವನ ಕಥೆಗಳುಶಿವ ಸ್ತೋತ್ರಗಳುಶಿವ ತತ್ವಶಿವ ಮತ್ತು ಅವನ ಕುಟುಂಬಆದಿಯೋಗಿಆದಿಗುರುಶಿವ ಮತ್ತು ನೀವುಶಿವ ಮತ್ತು ಪಾರ್ವತಿಶಿವಭಕ್ತರು