ಮಹಾಶಿವರಾತ್ರಿ 2023 ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ | Maha shivaratri in Kannada| ಈ ಮಹಾಶಿವರಾತ್ರಿಯನ್ನು ಆಚರಿಸಲು ದಿನಾಂಕ, ಸಮಯ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳ