logo
logo

Join the FREE Livestream & Celebrate with Sadhguru

Join Sadhguru on Mahashivratri from the comfort of your home and receive the grace of Shiva on this auspicious night.

18 ಫೆಬ್ರವರಿ | ಸಂಜೆ 6 ರಿಂದ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ
2023
ಆಚರಣೆಗಳು
ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿತ ಶಕ್ತಿಯುತ ಧ್ಯಾನ

(ಸದ್ಗುರುಗಳ ಜೊತೆ)

ರಾತ್ರಿಯಿಡೀ ನಡೆಯುವ ವಿಶೇಷ ಸಂಗೀತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು

(ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಕಲಾವಿದರಿಂದ)

ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಮತ್ತು ಸಮರ ಕಲೆಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನ

(ಈಶಾ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ)

ಆದಿಯೋಗಿ ದಿವ್ಯದರ್ಶನ

(ಯೋಗದ ಮೂಲವನ್ನು ನಿರೂಪಿಸುವ ಅದ್ಭುತವಾದ ಬೆಳಕು ಮತ್ತು ಧ್ವನಿ ಪ್ರದರ್ಶನ)

FAQ’s