logo
logo

ಶಿವ ಮತ್ತು ಪಾರ್ವತಿ

ಶಿವ ಮತ್ತು ಪಾರ್ವತಿಯರ ಕುರಿತಾದ ದಂತಕಥೆಗಳಲ್ಲಿ, ಅವರ ವಿಚಿತ್ರವಾದ ವಿವಾಹ, ಒಮ್ಮೆ ಕಾಳಿಯು ಶಿವನನ್ನು ಹೇಗೆ ಕೊಂದಳು - ಮುಂತಾದುವುಗಳ ಆಳಕ್ಕಿಳಿದು ಈ ಆಡುಭಾಷೆಯ ಕಥೆಗಳು ಏನನ್ನು ತಿಳಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅರಿಯಿರಿ.

Explore more Shiva Stories

ಶಿವನ ಕಥೆಗಳುಅತೀಂದ್ರಿಯಜ್ಞಾನಶಿವ ಸ್ತೋತ್ರಗಳುಶಿವ ತತ್ವಶಿವ ಮತ್ತು ಅವನ ಕುಟುಂಬಆದಿಯೋಗಿಆದಿಗುರುಶಿವ ಮತ್ತು ನೀವುಶಿವಭಕ್ತರು