logo
logo

ଆଦିଯୋଗୀ ଶିବ

ଯୋଗ ପରମ୍ପରାରେ ଶିବଙ୍କୁ ଆଦିଯୋଗୀ ବା ପ୍ରଥମ ଯୋଗୀ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ । ଯୋଗର ଉତ୍ସ ହେଲେ ଆଦିଯୋଗୀ, ଯିଏ ସମଗ୍ର ମନୁଷ୍ୟ ଜାତିକୁ ନିଜର ସୀମା ଅତିକ୍ରମ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ।

ସମସ୍ତ ଶିବକଥା ଜାଣନ୍ତୁ

ଶିବଙ୍କ କାହାଣୀ ସବୁଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାଶିବ ସ୍ତୋତ୍ରଶିବ ତତ୍ତ୍ୱଶିବ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାରଆଦିଯୋଗୀଆଦିଗୁରୁଶିବ ଏବଂ ଆପଣଶିବ ଆଉ ପାର୍ବତୀଶିବଭକ୍ତ ଗଣ