logo
logo

शिव – आदयोगी

योग परंपरेत शिवाला आदियोगी म्हणजेच पहिला योगी म्हणून संबोधले जाते. आदियोगी योगाचा स्रोत मानले जातात, ज्यांनी सीमित मानवी मर्यादांच्या पलीकडे जायची शक्यता सर्व मानवजातीला उपलब्ध करून दिली.

Explore all Shiva Stories

शिवाच्या कथागूढवादशिव स्तोत्रेशिव तत्त्व शिव आणि त्याचे कुटुंबआदियोगीआदिगुरूशिव आणि तुम्हीशिव आणि पार्वतीशिवाचे भक्त