logo
logo

शिव - सार्वत्रिक की प्रादेशिक?

“शिव – सार्वत्रिक की प्रादेशिक?”, या विषयावरच्या संभाषणातील या निवडक उतार्‍यात सद्गुरू समजावून सांगतात की जो भौतिकतेच्या पलीकडे आहे, तोच शिव!

“शिव – सार्वत्रिक की प्रादेशिक?”, या विषयावरच्या संभाषणातील या निवडक उतार्‍यात सद्गुरू समजावून सांगतात की जो भौतिकतेच्या पलीकडे आहे, तोच शिव!
जो भौतिकतेच्या पलीकडे गेलाय तोच सार्वत्रिक असू शकतो – भारत, अमेरिका, पृथ्वी किंवा अवघे ब्रम्हण्ड, सर्वत्र! सद्गुरू इथे कुठल्याही परिमाणामध्ये न बसणार्‍य शिवाच्या अस्तित्वाविषयी आणि आधुनिक विज्ञानाकडून या सत्याला दिल्या जाणार्‍या वाढत्या ओळखीबद्दल बोलतात.

    Share

Related Tags

शिव तत्त्व

Get latest blogs on Shiva

Related Content

112-फूटाच्या आदियोगीं बद्दलच्या तुम्हाला कदाचित माहित नसलेल्या १२ गोष्टी