शिव – सार्वत्रिक की प्रादेशिक?

article शिवाबद्दल
  adiyogi-an-iconic-presence

“शिव – सार्वत्रिक की प्रादेशिक?”, या विषयावरच्या संभाषणातील या निवडक उतार्‍यात सद्गुरू समजावून सांगतात की जो भौतिकतेच्या पलीकडे आहे, तोच शिव!
जो भौतिकतेच्या पलीकडे गेलाय तोच सार्वत्रिक असू शकतो – भारत, अमेरिका, पृथ्वी किंवा अवघे ब्रम्हण्ड, सर्वत्र! सद्गुरू इथे कुठल्याही परिमाणामध्ये न बसणार्‍य शिवाच्या अस्तित्वाविषयी आणि आधुनिक विज्ञानाकडून या सत्याला दिल्या जाणार्‍या वाढत्या ओळखीबद्दल बोलतात.

Dont want to miss anything?

Get the monthly Newsletter with exclusive shiva articles, pictures, sharings, tips
and more in your inbox. Subscribe now!