logo
logo

शिवाचे भक्त

शिवका भक्तहरू कहिल्यै नरम स्वभावका भएका छैनन् । यहाँ सद्‌गुरुद्वारा उल्लेखित शिवका केही प्रसिद्ध भक्तहरूको जीवन-कथा प्रस्तुत गरिएको छ, साथै शिव-भक्तिलाई काव्यमा अभिव्यक्त गरिएको छ ।

सात कडवी दहा मिनिटात सद्गुरुंकडून

Explore more Shiva Stories

शिवाच्या कथागूढवादशिव स्तोत्रेशिव तत्त्वशिव आणि त्याचे कुटुंबआदियोगीआदिगुरूशिव आणि तुम्हीशिव आणि पार्वती