logo
logo

शिवाच्या कथा

Shiva stories that convey profound Yogic wisdon in a dialectical way. Sadhguru brings these stories to life in his own inimitable style, enchanting and imparting knowledge at the same time.

भगवान विष्णू आणि भगवान शिव यांच्या तीन कथा

Explore more Shiva Stories

गूढवादशिव स्तोत्रेशिव तत्त्वशिव आणि त्याचे कुटुंबआदियोगीआदिगुरूशिव आणि तुम्हीशिव आणि पार्वतीशिवाचे भक्त