logo
logo

शिव आणि त्याचे कुटुंब

Sadhguru brings to life the legends about Ganga flowing from Shiva’s matted locks, Shiva's love for Sati, his wedding to Parvati, the birth of Ganesha and much more.

शिव आणि शक्ती : ५४ शक्तिस्थळांचा उगम कसा झाला

Explore more Shiva Stories

शिवाच्या कथागूढवादशिव स्तोत्रेशिव तत्त्वआदियोगीआदिगुरूशिव आणि तुम्हीशिव आणि पार्वतीशिवाचे भक्त