logo
logo

शिव आणि तुम्ही

Sadhguru explains why Adiyogi, who lived over 15,000 years ago, and the tools for transformation he offered to humanity are vitally relevant in today’s world.

आदियोगी आजच्या काळातही सुसंगत आहेत का?

Explore more Shiva Stories

शिवाच्या कथागूढवादशिव स्तोत्रेशिव तत्त्वशिव आणि त्याचे कुटुंबआदियोगीआदिगुरूशिव आणि पार्वतीशिवाचे भक्त