Satsang with Sadhguru
Satsang with Sadhguru

शिवाची माहिती नसलेली बाजू: सतीचे प्रेम आणि विरह

article शिवाच्या गोष्टी
 

५- शिवाचे सतीसाठी असलेले प्रेम आणि शोक, यांचे महत्त्व सद्गुरू स्पष्ट करतात, ज्यामध्ये शिव जीवनाच्या प्रक्रियेत स्वतःला झोकून देतात.