logo
logo

शिवाची माहिती नसलेली बाजू: सतीचे प्रेम आणि विरह

 

५- शिवाचे सतीसाठी असलेले प्रेम आणि शोक, यांचे महत्त्व सद्गुरू स्पष्ट करतात, ज्यामध्ये शिव जीवनाच्या प्रक्रियेत स्वतःला झोकून देतात.

    Share

Related Tags

शिव आणि त्याचे कुटुंब

Get latest blogs on Shiva

Related Content

शिव - सार्वत्रिक की प्रादेशिक?