logo
logo

पुलसार एक भक्तीचे मंदिर। शिव भक्तांचा शोध

 

सद्गुरू पूसलर यांच्या बद्दल बोलत आहेत , ते द्रष्टे आणि शिवाचे भक्त आहेत ज्यांनी त्यांचे बहुतेक जीवन दारिद्र्यात काढले. या कथेत, पुलासरांच्या मंदिरात जाण्याचे आश्वासन शिवाने कसे दिले जरी त्याच दिवशी तिथला राजा शिवाच्या भव्य मंदिराचे उद्घाटन करणार होता, याचे वर्णन आहे.

    Share

Related Tags

शिवाचे भक्त

Get latest blogs on Shiva

Related Content

शिव पुराण – कथांमधून विज्ञान