logo
logo

शिव- भैतिकतेच्या पलीकडचे आकलन

 

शिव, आदि गुरु, आदियोगी – ही नावे वास्तविक व्यक्तीचे वर्णन करतात की दुसर्‍या कशाचे ? सद्गुरू स्पष्ट करतात की, “शिव” या शब्दाचा अर्थ “जे नाही ते” – असा एक पैलू जो भौतिक नाही. आपल्या इंद्रियांना केवळ भौतिक शोधण्यासाठीच तयार केले गेले आहे. पण , योग हे एक साधन आहे ज्याचा उपयोग भौतिकते पलीकडचं आकलन वाढविण्यासाठी केला जाऊ शकतो.

    Share

Related Tags

शिव तत्त्व गूढवाद

Get latest blogs on Shiva

Related Content

योग योग योगेश्वराय मंत्र