शिव- भैतिकतेच्या पलीकडचे आकलन

article आध्यात्मिकता आणि गूढवाद
 

शिव, आदि गुरु, आदियोगी – ही नावे वास्तविक व्यक्तीचे वर्णन करतात की दुसर्‍या कशाचे ? सद्गुरू स्पष्ट करतात की, “शिव” या शब्दाचा अर्थ “जे नाही ते” – असा एक पैलू जो भौतिक नाही. आपल्या इंद्रियांना केवळ भौतिक शोधण्यासाठीच तयार केले गेले आहे. पण , योग हे एक साधन आहे ज्याचा उपयोग भौतिकते पलीकडचं आकलन वाढविण्यासाठी केला जाऊ शकतो.

Dont want to miss anything?

Get the monthly Newsletter with exclusive shiva articles, pictures, sharings, tips
and more in your inbox. Subscribe now!