logo
logo

अव्यक्त शिव: अज्ञानाचा देव

या विशाल अस्तित्वामध्ये, बहुतांश निर्मिती ही आपल्या आकलनाच्या आणि ज्ञानाच्या मर्यादेपालीकडची आहे. अज्ञानाच्या या अफाट पसार्‍यालाच शिव म्हणून संबोधले गेले आहे.

या विशाल अस्तित्वामध्ये, बहुतांश निर्मिती ही आपल्या आकलनाच्या आणि ज्ञानाच्या मर्यादेपालीकडची आहे. अज्ञानाच्या या अफाट पसार्‍यालाच शिव म्हणून संबोधले गेले आहे.
सद्गुरू इथे असे समजावून सांगतात की मनुष्य जेव्हा आपल्या अज्ञानाचा ठाव घेण्याचा प्रयत्न करतो तेव्हाच ज्ञानाचा उदय होऊ शकतो.

    Share

Related Tags

शिव तत्त्व

Get latest blogs on Shiva

Related Content

योग योग योगेश्वराय मंत्र