logo
logo

शिवलाई किन अज्ञानताको देवता भनिन्छ ?

विशाल अस्तित्वमा, सृष्टिको ठूलो हिस्सा हाम्रो सीमित बोध र ज्ञानभन्दा पर छ ।

विशाल अस्तित्वमा, सृष्टिको ठूलो हिस्सा हाम्रो सीमित बोध र ज्ञानभन्दा पर छ । यसरी असीमित रूपमा फैलिएको अज्ञानतालाई शिव भनिन्छ । सद्‌गुरु बताउँदै हुनुहुन्छ कि यदि हामीले अज्ञानतलाई गहिराइमा खोज गऱ्यौँ भनेमात्र, त्यहाँ ज्ञान उदय हुन सक्छ ।

    Share

Related Tags

शिव तत्वम्

Get latest blogs on Shiva

Related Content

शिव-पार्वतीको रोचक विवाह कथा