ieco
ieco

शिवलाई किन अज्ञानताको देवता भनिन्छ ?

video शिव–विशेष

 

विशाल अस्तित्वमा, सृष्टिको ठूलो हिस्सा हाम्रो सीमित बोध र ज्ञानभन्दा पर छ । यसरी असीमित रूपमा फैलिएको अज्ञानतालाई शिव भनिन्छ । सद्‌गुरु बताउँदै हुनुहुन्छ कि यदि हामीले अज्ञानतलाई गहिराइमा खोज गऱ्यौँ भनेमात्र, त्यहाँ ज्ञान उदय हुन सक्छ ।