logo
logo
தமிழ்
தமிழ்

ஒரு யோகியாய் இருந்துகொண்டு குடும்பசூழலில் வாழ்வது எப்படி?

15000 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு வாழ்ந்த ஆதியோகி சிவன், அப்போதே குடும்பம், குழந்தைகள், செல்லப்பிராணிகள் என முழுமையான கிரகஸ்த வாழ்க்கையில் இருந்துகொண்டு, ஆன்மீகத்தின் உச்சத்தில் திளைத்திருந்தார். இது எப்படி அவருக்கு சாத்தியமானது? கிரகஸ்த வாழ்க்கையில் இருந்துகொண்டே ஒருவர் யோகியாக செய்யவேண்டியது என்ன? வீடியோவில் சத்குருவின் விடை!

    Share

Related Tags

ஆதியோகி

Get latest blogs on Shiva

Related Content

சிவனின் மூன்றாவது கண்.. ஏன், எப்போது திறந்தார்?