logo
logo
தமிழ்
தமிழ்
சிவன் மந்திரம், sivan manthiram, Shiva, Adiyogi

7 விஷயங்கள் – இந்த மஹாசிவராத்திரியில் செய்ய தவறாதீர்கள்!

மஹாசிவராத்திரி இரவின்போது, நாம் செய்யக் கூடியவை மற்றும் செய்யக்கூடாதவை என்னென்ன என்பதை இந்த வீடியோவில் அறியுங்கள். | சத்குரு

    Share

Related Tags

ஆதியோகி

Get latest blogs on Shiva

Related Content

யார் சிவன்? யார் ஆதியோகி?