logo
logo
தமிழ்
தமிழ்

ஆதியோகி திருமுகம் நமக்கு வழங்கும் பலன்கள் என்ன?

வரும் மஹாசிவராத்திரி (மார்ச் 11) நாளன்று, சத்குரு பிரதிஷ்டை செய்யும் ஆதியோகி திருமுகம் நமக்கு வழங்கவிருக்கும் பலன்கள் குறித்து இந்த வீடியோவில் சத்குரு தெளிவுபடுத்துகிறார்!

வரும் மஹாசிவராத்திரி (மார்ச் 11) நாளன்று, சத்குரு பிரதிஷ்டை செய்யும் ஆதியோகி திருமுகம் நமக்கு வழங்கவிருக்கும் பலன்கள் குறித்து இந்த வீடியோவில் சத்குரு தெளிவுபடுத்துகிறார்!

    Share

Get latest blogs on Shiva

Related Content

சத்குரு 10 நிமிடங்களில் இயற்றிய 7 கவிதைகள்