logo
logo

Why Mahashivratri is Celebrated and the Significance of Mahashivratri

“అధ్బుతమైన శివుని రేయి” మహాశివరాత్రి అనేది భారతదేశ ఆధ్యాత్మికతలో ఎంతో ప్రముఖమైంది. ఈ రాత్రి ఎందుకు అంత ప్రముఖమైందో ఇంకా దానిని ఎలా ఉపయోగించుకోవాలనే విషయాన్నీ సద్గురు వివరిస్తున్నారు.

సద్గురు: ఒకప్పుడు భారత సంస్కృతిలో సంవత్సరానికి 365 పండుగలు ఉండేవి. ఒకరకంగా చెప్పాలంటే ప్రతీరోజూ వేడుక చేసుకోవటానికి వారికొక సాకు అవసరమయ్యేది. ఈ 365 పండుగలు వేర్వేరు కారణాలకి ఇంకా జీవితంలోని వేర్వేరు ప్రయోజనాల కోసం సూచించబడ్డాయి. వారు వివిధ చారిత్రక సంఘటనలు, విజయాలుకు సూచనగా లేదా విత్తనాలు నాటడం ఇంకా పంటకోత వంటి జీవితంలో కొన్ని సందర్భాలను వేడుకగా జరుపుకునేవారు. ప్రతీ సందర్భానికి ఒక పండుగ ఉండేది. కానీ మహాశివరాత్రికి మాత్రం ఒక ప్రత్యేక విశిష్టత ఉంది.

ప్రతీ చాంద్రమాన మాసం లోని 14వ రోజు లేదా అమావాస్యకు ముందు రోజుని శివరాత్రి అంటారు. పంచాంగ సంవత్సరంలో వచ్చే పన్నెండు శివరాత్రులలో ఫిబ్రవరి – మార్చ్ లలో వచ్చేదానికి ఆధ్యాత్మిక ప్రాధాన్యం ఉంది. ఈ రాత్రి, భూమి ఉత్తర అర్థగోళం ఎటువంటి స్థితిలో ఉంటుందంటే, మనిషిలోని శక్తి సహజంగానే ఉప్పొంగుతుంది. ఈ రోజున ప్రకృతి మిమల్ని ఆధ్యాత్మిక శిఖరానికి నెడుతుంది. దీనిని ఉపయోగించుకోవడానికే, ఈ సంస్కృతిలో రాత్రంతా జరిపే ఈ పండుగను నెలకొల్పారు. మనం తెల్లవార్లూ జాగారం చేసి మన వెన్నెముకను నిటారుగా ఉంచడం ద్వారా ఇలా శక్తులు సహజంగా పైకి ఎగసి పడడానికి సహకరించవచ్చు.

ఆధ్యాత్మిక మార్గంలో ఉన్నవారికి మహాశివరాత్రి ఎంతో ప్రముఖమైనది. కుటుంబ పరిస్థితులలో ఉన్నవారికి, ప్రపంచంలో గాఢమైన ఆకాంక్ష ఉన్నవారికి కూడా మహాశివరాత్రి ఎంతో ఆవశ్యకం. కుటుంబ పరిస్థితులలో నివసించేవారు, మహాశివరాత్రిని శివుని పెళ్లిరోజుగా చూస్తారు. ప్రాపంచిక లక్ష్యాలతో ఉన్నవారు, ఈ రోజును శివుడు తన శత్రువులందరినీ జయించిన రోజుగా చూస్తారు.

కానీ సన్యాసులకు మాత్రం ఈ రోజు ఆయన కైలాష పర్వతంతో ఒకటయిన రోజు. ఆయన పరిపూర్ణ నిశ్చలత్వంతో, పర్వతంలా అయిపోయాడు. కానీ యోగ సంప్రదాయంలో శివుణ్ణి దేవుడిగా భావించరు, యోగ శాస్త్రానికి మూలకారకుడైన ఆదియోగి లేదా ఆదిగురువుగా చూస్తారు. ధ్యానంలో ఎన్నో వేల సంవత్సరాలు ఉన్న తరువాత ఒకరోజు ఆయన పూర్తిగా నిశ్చలుడయ్యాడు. ఆ రోజే మహాశివరాత్రి. ఆయనలోని అన్ని కదలికలు ఆగిపోయి సంపూర్ణంగా నిశ్చలుడయ్యాడు. అందుకనే మహాశివరాత్రిని సన్యాసులు నిశ్చలత్వానికి ప్రతీకమైన రాత్రిగా చూస్తారు.

ఇతిహాసాలను పక్కన పెడితే , ఈ రోజు ఇంకా రాత్రికి యోగ సాంప్రదాయంలో ఇంత ప్రాముఖ్యత , ఆధ్యాత్మిక సాధకునికి ఇది కల్పించే అవకాశాలు వలన వచ్చిందే. ఆధునిక విజ్ఞాన శాస్త్రం ఎన్నో దశల అధ్యయనం తరువాత ఈరోజున మీకు ఏమని నిరూపిస్తున్నారంటే – మీకు జీవంగా తెలిసిన ప్రతీదీ, మీకు తెలిసిన ప్రతీ పదార్థం ఇంకా ఉనికి, మీకు తెలిసిన జగత్తు ఇంకా పాలపుంతలు, ఇవన్నీ కూడా కేవలం ఒకే శక్తి వివిధ లక్షల రూపాల వ్యక్తీకరణ అని.

ఈ శాస్త్రీయ వాస్తవం ప్రతి యోగిలో ఒక అనుభవపూర్వక వాస్తవికత. “యోగి” అనే పదానికి అర్థం ఈ ఉనికి యొక్క ఏకత్వాన్ని గ్రహించినవాడని. నేను “యోగ” అన్నప్పుడు, దానర్థం నేనేదో ఒక అభ్యాసమో లేక పద్ధతి గురించో మాట్లాడటంలేదు. అవ్యవస్థలో ఉన్న ఏకత్వం గురించి తెలుసుకోవాలనే అన్ని కోరికలు, ఈ ఉనికిలో ఉన్న ఏకత్వాన్ని గురుంచి తెలుసుకోవాలనే వాంఛలు ఉంటే – అదే యోగ. దీనిని అనుభవపూర్వకంగా అనుభవించడానికి మహాశివరాత్రి ఓ అవకాశాన్ని అందిస్తుంది.

Mahashivratri is of great significance for all those who aspire for the Ultimate. May this night become an exuberant awakening for you.
—Sadhguru

What is Mahashivratri and Why it is Celebrated?

Mahashivratri, “The Great Night of Shiva” is the most significant event in India’s spiritual calendar.

The fourteenth day of every lunar month or the day before the new moon is known as Shivratri. Among all the twelve Shivratris that occur in a calendar year, Mahashivratri, the one that occurs in February-March is of the most spiritual significance. On this night, the northern hemisphere of the planet is positioned in such a way that there is a natural upsurge of energy in a human being. This is a day when nature is pushing one towards one’s spiritual peak. It is to make use of this, that in this tradition, we established a certain festival which is nightlong. To allow this natural upsurge of energies to find their way,one of the fundamentals of this nightlong festival is to ensure that you remain awake with your spine vertical throughout the night.

Importance of Mahashivratri

Mahashivratri is very significant for people who are on the spiritual path. It is also very significant for people who are in family situations, and also for the ambitious in the world. People who live in family situations observe Mahashivratri as Shiva’s wedding anniversary. Those with worldly ambitions see that day as the day Shiva conquered all his enemies.

But, for the ascetics, it is the day he became one with Mount Kailash. He became like a mountain – absolutely still. In the yogic tradition, Shiva is not worshipped as a God, but considered as the Adi Guru, the first Guru from whom the science of Yoga originated. After many millennia in meditation, one day he became absolutely still. That day is Mahashivratri. All movement in him stopped and he became utterly still, so ascetics see Mahashivratri as the night of stillness.

Spiritual Significance of Mahashivratri

Legends apart, why this day and night are held with such importance in the yogic traditions is because of the possibilities it presents to a spiritual seeker. Modern science has gone through many phases and arrived at a point today where they are out to prove to you that everything that you know as life, everything that you know as matter and existence, everything that you know as the cosmos and galaxies, is just one energy which manifests itself in millions of ways.

This scientific fact is an experiential reality in every yogi. The word “yogi” means one who has realized the oneness of the existence. When I say “yoga,” I am not referring to any one particular practice or system. All longing to know the unbounded, all longing to know the oneness in the existence is yoga. The night of Mahashivratri offers a person an opportunity to experience this.

Shivratri – The Darkest Night of the Month

Shivratri, is the darkest day of the month. Celebrating Shivratri on a monthly basis, and the particular day, Mahashivratri, almost seems like celebration of darkness. Any logical mind would resist darkness and naturally opt for light. But the word “Shiva” literally means “that which is not.” “That which is,” is existence and creation. “That which is not” is Shiva. “That which is not” means, if you open your eyes and look around, if your vision is for small things, you will see lots of creation. If your vision is really looking for big things, you will see the biggest presence in the existence is a vast emptiness.

A few spots which we call galaxies are generally much noticed, but the vast emptiness that holds them does not come into everybody’s notice. This vastness, this unbounded emptiness, is what is referred to as Shiva. Today, modern science also proves that everything comes from nothing and goes back to nothing. It is in this context that Shiva, the vast emptiness or nothingness, is referred to as the great lord, or Mahadeva.

Every religion, every culture on this planet has always been talking about the omnipresent, all-pervading nature of the divine. If we look at it, the only thing that can be truly all-pervading, the only thing that can be everywhere is darkness, nothingness, or emptiness.

Generally, when people are seeking well-being, we talk of the divine as light. When people are no longer seeking well-being, when they are looking beyond their life in terms of dissolving, if the object of their worship and their sadhana is dissolution, then we always refer to the divine as darkness.

Significance of Shivratri

Light is a brief happening in your mind. Light is not eternal, it is always a limited possibility because it happens and it ends. The greatest source of light that we know on this planet is the sun. Even the sun’s light, you could stop it with your hand and leave a shadow of darkness behind. But darkness is all-enveloping, everywhere. The immature minds in the world have always described darkness as the devil. But when you describe the divine as all-pervading, you are obviously referring to the divine as darkness, because only darkness is all-pervading. It is everywhere. It does not need any support from anything.

Light always comes from a source that is burning itself out. It has a beginning and an end. It is always from a limited source. Darkness has no source. It is a source unto itself. It is all-pervading, everywhere, omnipresent. So when we say Shiva, it is this vast emptiness of existence. It is in the lap of this vast emptiness that all creation has happened. It is that lap of emptiness that we refer to as the Shiva.

In Indian culture, all the ancient prayers were not about saving yourself, protecting yourself or doing better in life. All the ancient prayers have always been “Oh lord, destroy me so that I can become like yourself.” So when we say Shivratri, which is the darkest night of the month, it is an opportunity for one to dissolve their limitedness, to experience the unboundedness of the source of creation which is the seed in every human being.

Mahashivratri – A Night of Awakening

Mahashivratri is an opportunity and a possibility to bring yourself to that experience of the vast emptiness within every human being, which is the source of all creation. On the one hand, Shiva is known as the destroyer. On the other, he is known as the most compassionate. He is also known to be the greatest of the givers. The yogic lore is rife with many stories about Shiva’s compassion. The ways of expression of his compassion have been incredible and astonishing at the same time. So Mahashivratri is a special night for receiving too. It is our wish and blessing that you must not pass this night without knowing at least a moment of the vastness of this emptiness that we call as Shiva. Let this night not just be a night of wakefulness, let this night be a night of awakening for you.