தொடர் 5 – மரணத்தை எதிர்கொள்ள சிறந்த பயிற்சி இதுதான்!

சத்குரு இந்த வீடியோவில், மரணமற்ற பெருவாழ்வாகிய ‘ம்ருத்யுஞ்சயா’எனும் நிலையை அடைவதற்கான ஒரு வழிமுறை பற்றி பேசுகிறார்.

#ShivaLivingDeath Web Series