महामृत्युञ्जय मन्त्र— शब्द र अर्थ सहित

article शिव–स्तोत्र
साउण्ड्स अफ ईशाद्वारा महामृत्युञ्जय मन्त्रको अद्वितीय प्रस्तुति सुन्नुहोस् ! १०८ पटक मन्त्रोच्चारण सुन्नुहोस् । Guru-Purnima_-When-the-First-Guru-was-Born-

 

 

महामृत्युञ्जय मन्त्र

ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् |
उर्वारुकमिव बन्धनान्मृत्योर्मुक्षीय माऽमृतात् ||

मन्त्रको अर्थ

हामी त्रिनेत्र देवलाई पुज्दछौँ
जो सुगन्धित छन्, हाम्रो पोषण गर्छन्,
जुन रूपमा फल, हाँगाको बन्धनबाट मुक्त हुन्छ
सोही रूपमा हामी पनि मृत्यु र नश्वरता बाट मुक्त हुन सकौँ ।

महामृत्युञ्जय मन्त्र डाउनलोड

महामृत्युञ्जय मन्त्र डाउनलोड गर्नुहोस् (१०८ पटक मन्त्रोच्चारण) ।

तपाईंको प्रतिरक्षा प्रणाली, खुसियालीभित्री सन्तुलन लाई अझ बढाउन, सद्‌गुरु तपाईंलाई केही साधनहरू अर्पण गर्दै हुनुहुन्छ । थप जानकारी

Dont want to miss anything?

Get the monthly Newsletter with exclusive shiva articles, pictures, sharings, tips
and more in your inbox. Subscribe now!