logo
logo

योगको जनक— आदियोगी

सद्‌गुरु, आदियोगी अर्थात् पहिलो योगीको बारेमा बताउँदै हुनुहुन्छ, जसले मानवतालाई योगसँग परिचय गराएका थिए । ′पहिलो योगी′ र ′पहिलो योग कार्यक्रम′ को बारेमा उल्लेख गर्दै, उहाँ एउटा कथामार्फत हामीलाई योगको उत्पत्तिको बारेमा बताउँदै हुनुहुन्छ ।

    Share

Related Tags

आदियोगी

Get latest blogs on Shiva

Related Content

मानवजातिको निम्ति 'आदियोगी' को महत्त्व