logo
logo

आदिगुरु शिवलाई सप्तऋषिहरूले के गुरु दक्षिणा अर्पण गरे ?

तर, जानुअघि आदियोगी शिवले आफ्ना सात शिष्यहरू अर्थात् सप्तऋषिहरूसँग गुरु दक्षिणा मागे । आउनुहोस् हेरौँ, त्यसपछि के भयो....


कैयौँ दशकको साधना पूरा भएपछि, आदियोगी शिवले सप्तऋषिहरूलाई आफूले बोध गरेको ज्ञान पूरै संसारसँग बाँड्न निर्देश गरे । तर, जानुअघि आदियोगी शिवले आफ्ना सात शिष्यहरू अर्थात् सप्तऋषिहरूसँग गुरु दक्षिणा मागे । आउनुहोस् हेरौँ, त्यसपछि के भयो....

    Share

Related Tags

आदियोगीशिव भक्तहरू

Get latest blogs on Shiva

Related Content

योग योग योगेश्वराय मन्त्र