logo
logo

आदियोगी शिव र सप्तऋषिहरूको कथा

आदियोगी शिवको इतिहास बताउँदै, सद्‌गुरु सप्तऋषिहरूसँग शिवको सम्बन्ध उजागर गर्दै हुनुहुन्छ ।


किन आदियोगी शिवलाई पहिलो योगीको रूपमा पहिचान गरियो अनि उनी कसरी आदिगुरु अर्थात् पहिलो गुरु बने ? आदियोगी शिवको इतिहास बताउँदै, सद्‌गुरु सप्तऋषिहरूसँग शिवको सम्बन्ध उजागर गर्दै हुनुहुन्छ ।

    Share

Related Tags

आदियोगी

Get latest blogs on Shiva

Related Content

शिव पञ्चाक्षर स्तोत्र