శివుడు – కన్యాకుమారి ప్రేమ కథ

video శివుని కధలు

 
శివుడిని పెళ్లి చేసుకోవాలని గాఢమైన కోరికతో తపస్సు చేసిన కన్యాకుమారి, చివరకు శివుడు రాకపోవడంతో తనని తాను అగ్నికి ఎందుకు అర్పించుకోవలసి వచ్చిందో, వెల్లింగిరి పర్వతాలను దక్షిణ కైలాసం అని ఎందుకంటారో ఈ వీడియో ద్వారా చూసి తెలుసుకోండి.

Dont want to miss anything?

Get the monthly Newsletter with exclusive shiva articles, pictures, sharings, tips
and more in your inbox. Subscribe now!