आदी गुरु

article शिवाबद्दल
 

तपस्वी दुरी
अढळ पवित्रा

दुर्लक्ष तो नाही करू शकला
त्या हे सगळं झेलणाऱ्यांकडे

मोडला त्याचा ठाम पवित्रा
प्रखर या साधकांनी

नव्हती आकांक्षा स्वर्गाची
अलौकिक त्या सप्तर्षींना

झगडत होते मार्गासाठी
स्वर्ग नरकाच्या पल्याड सगळ्यांना नेण्यासाठी

नाही तो थांबवू शकला आपली कृपा
मानवांच्या उद्धारासाठी झगडणाऱ्या त्यांना पाहून

कटाक्ष टाकण्यासाठी मानवांकडे
दक्षिणेकडे वळवले त्याने पवित्र मुख

केवळ ते अलौकिक मुखच नाही
तर कृपावर्षावही झेलला त्यांनी

प्रवाहित झाला अनादी जसा
ज्ञानामध्ये सप्तर्षी न्हाऊन निघाले

जगाला सोडवण्यासाठी
शापित पाशातून

आजही ते पवित्र ज्ञान प्रवाहित आहे
थांबणार नाही आपण ते प्रत्यके कीटकापर्यंत पोहोचल्याशिवाय