शिव – सर्वच नियम तोडणारा

article शिवाबद्दल
  Shiva-The-Ultimate-Outlaw-_-Sadhguru.

आदियोगी किंवा पहिला योगी असलेल्या शिवाबद्दल बोलतांना सद्गुरू तो “अल्टिमेट आऊटलॉ ” म्हणजेच “कुठल्याही नियम आणि चाकोरीच्या बाहेर असणारा” असे त्याचे वर्णन करतात; कारण शिवाने भौतिकतेच्या पालीकडल्या आयमांना स्पर्श केलेला आहे.
सर्व नियम, कायदे हे जीवनाच्या फक्त भौतिक क्षेत्रातच महत्वाचे आहेत; आणि त्या अर्थाने शिव हा कुठल्याही नियमांच्या पलीकडचा आहे.

Dont want to miss anything?

Get the monthly Newsletter with exclusive shiva articles, pictures, sharings, tips
and more in your inbox. Subscribe now!