शिव – सर्वच नियम तोडणारा

article शिवाबद्दल
 

आदियोगी किंवा पहिला योगी असलेल्या शिवाबद्दल बोलतांना सद्गुरू तो “अल्टिमेट आऊटलॉ ” म्हणजेच “कुठल्याही नियम आणि चाकोरीच्या बाहेर असणारा” असे त्याचे वर्णन करतात; कारण शिवाने भौतिकतेच्या पालीकडल्या आयमांना स्पर्श केलेला आहे.
सर्व नियम, कायदे हे जीवनाच्या फक्त भौतिक क्षेत्रातच महत्वाचे आहेत; आणि त्या अर्थाने शिव हा कुठल्याही नियमांच्या पलीकडचा आहे.