Satsang with Sadhguru
Satsang with Sadhguru

शिवाची माहिती नसलेली बाजू: तत्वज्ञानी नव्हे योगी

article शिवाबद्दल
 

शिवला समजून घेण्याबद्दल सद्गुरु सांगतात- एक बौद्धिक तत्वज्ञानी म्हणून नाही तर निव्वळ अस्तित्व असलेले योगी.