logo
logo

शिवाची माहिती नसलेली बाजू: तत्वज्ञानी नव्हे योगी

 

शिवला समजून घेण्याबद्दल सद्गुरु सांगतात- एक बौद्धिक तत्वज्ञानी म्हणून नाही तर निव्वळ अस्तित्व असलेले योगी.

    Share

Related Tags

शिव तत्त्व आदियोगी

Get latest blogs on Shiva

Related Content

शिव - असंस्कृत, असभ्य पण फक्त एक शुद्ध जीवन