Satsang with Sadhguru
Satsang with Sadhguru

योगाचा उगम

article शिवाबद्दल
 

सद्गुरू हे सांगत आहेत की पहिले योगी- आदियोगी यांनी १५००० वर्षांपूर्वी आपल्या पहिल्या सात शिष्यांसह मानवी व्यवस्थेच्या तंत्रज्ञानाचा कसा शोध घेतला आणि प्रथमच योगशास्त्राचे प्रसारण केले.