शिव – असंस्कृत, असभ्य पण फक्त एक शुद्ध जीवन

article शिवाच्या गोष्टी
 

कुठलेही कुळ, वंश, परंपरा,जात नसलेल्या शिवाला अडाणी आणि असंस्कृत म्हटले गेले असले तरी त्याच्यातल्या उत्कटतेची आणि तीव्रतेची उपासना करण्यापासून कोणीही स्वत:ला रोखू शकले नाही.
सद्गुरू इथे शिव-पार्वतीच्या लग्नाची गोष्ट सांगताना शिव म्हणजे कुठलाही आव किंवा बडेजाव नसलेले निर्मल जीवन स्वरूप आहे असे स्पष्ट करून सांगतात.

Dont want to miss anything?

Get the monthly Newsletter with exclusive shiva articles, pictures, sharings, tips
and more in your inbox. Subscribe now!