logo
logo

शिव - असंस्कृत, असभ्य पण फक्त एक शुद्ध जीवन

 

कुठलेही कुळ, वंश, परंपरा,जात नसलेल्या शिवाला अडाणी आणि असंस्कृत म्हटले गेले असले तरी त्याच्यातल्या उत्कटतेची आणि तीव्रतेची उपासना करण्यापासून कोणीही स्वत:ला रोखू शकले नाही.
सद्गुरू इथे शिव-पार्वतीच्या लग्नाची गोष्ट सांगताना शिव म्हणजे कुठलाही आव किंवा बडेजाव नसलेले निर्मल जीवन स्वरूप आहे असे स्पष्ट करून सांगतात.

    Share

Related Tags

शिव तत्त्व

Get latest blogs on Shiva

Related Content

सर्वस्व अर्पण केलेला संतकवी। शिव भक्तांचा शोध