പുരുഷന്മാർക്കുള്ള ശിവാംഗ സാധന

കൊറോണമൂലമുള്ള നിയന്ത്രണങ്ങൾ കാരണം ദീക്ഷ നൽകുന്നതും സമാപനവും ഓൺലൈൻ ആണ്.
“അത്യന്തമായ സാധ്യതയും സൃഷ്ടിയുടെ സ്രോതസ്സുമായ ശിവന്റെ ഒരു ഭാഗം തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ എന്നത് നിങ്ങളുടെ അനുഭവത്തിൽ വരുത്താനുള്ള സാഹചര്യമാണ്, ശിവാംഗ സാധന.” - സദ്ഗുരു
seperator
 
 
പുരുഷന്മാർക്കുള്ള ശിവാംഗ സാധനയെന്നത് 42 ദിവസത്തെ ശക്തമായ വൃതമാണ്. സദ്ഗുരു രൂപീകരിച്ച ഈ സാധനയിലൂടെ ഏതൊരാൾക്കും, ധ്യാനലിംഗയുടെ തേജസ്സ് ഗ്രഹിക്കാനാവുമെന്ന് മാത്രമല്ല, ഈ സാധന തന്റെയുള്ളിലെ ശാരീരികവും, മാനസികവും, ഊർജ്ജപരവുമായ, ആഴത്തിലുള്ള തലങ്ങളെ അനുഭവിക്കാനുള്ള വഴിയും ഒരുക്കുന്നു.
നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിലെ ഭക്തിയെ പുറത്ത് വരുത്താനുള്ള സാഹചര്യമാണ് സാധന. ശിവാംഗ- യുടെ അക്ഷരാർത്ഥം 'പരമശിവന്റെ അംഗം' എന്നാണ്, മാത്രമല്ല ശിവാംഗ സാധനയിലൂടെ സൃഷ്ടിയുടെ സ്രോതസ്സും നിങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെ നിങ്ങളുടെ അനുഭവത്തിൽ കൊണ്ട് വരാനുള്ള സാഹചര്യവും ഒരുക്കുന്നു. അതിനോടൊപ്പം പരിപാവനമായ വെള്ളിയാംഗിരി മലകളിലേക്ക് തീർത്ഥയാത്ര പോകാനുള്ള അവസരവും, ശിവനമസ്കാരമെന്ന ശക്തവുമായ പരിശീലനത്തിലേക്ക് ദീക്ഷയും നൽകുന്നു.
 
Benefits of doing Shivanga Sadhana
 
 • ശക്തമായ 42 ദിവസത്തെ വൃതം
 • ശിവനമസ്കാരമെന്ന പവിത്രവുമായ പരിശീലനത്തിലേക്ക് ദീക്ഷ
 • "ദക്ഷിണ കൈലാസമെന്ന്" അറിയപ്പെടുന്ന വെള്ളിയാംഗിരി മലകളിലേക്ക് തീർത്ഥയാത്ര
 • ആന്തരിക അന്വേഷണത്തിനായി ശക്തമായ, ശാരീരികവും മാനസികവുമായ അടിത്തറ പാകുന്നു

   

   
  Sadhana Dates
   
  പുരുഷന്മാർക്ക് മാത്രമായ ഈ 42 ദിവസത്തെ വൃതം ആരംഭിക്കുന്നത് പൗർണ്ണമിയിലും, പരിപൂർണ്ണമാവുന്നത് ഒരു ശിവരാത്രിയിൽ ധ്യാനലിംഗയിലുമാണ്. ധ്യാനലിംഗയിൽ സമർപ്പണം നടത്തി, വെള്ളിയൻഗിരി മലയുടെ ശിഖരങ്ങളിലേക്കുള്ള തീർത്ഥയാത്രയോടെ അത് സമാപിക്കുന്നു.
  ശ്രദ്ധിക്കുക: ദീക്ഷയും സമാപനവും ഓൺലൈനായി ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ധ്യാനലിംഗയിൽ പരിപൂർണ്ണമാക്കുന്നതും, വെള്ളിയൻഗിരി മലയിലെക്കുള്ള യാത്രയും നിർബന്ധമല്ല.
  Initiation
  Culmination Date
  Yatra Date
  27 ഫെബ്രുവരി
  10 ഏപ്രിൽ
  11 ഏപ്രിൽ
  28 മാർച്ച് (പങ്കുനി ഉദിരം)
  9 മെയ്
  10 മെയ്
  26 ഏപ്രിൽ
  8 ജൂൺ
  9 ജൂൺ
  26 മെയ്
  8 ജൂലായ്
  9 ജൂലായ്
  24 ജൂൺ (ധ്യാനലിംഗ പ്രതിഷ്ഠാദിനം, ഇരുപത്തി രണ്ടാമത്തെ വർഷം)
  6 ആഗസ്റ്റ്
  7 ആഗസ്റ്റ്
  23 ജൂലായ്
  5 സെപ്റ്റംബർ
  6 സെപ്റ്റംബർ

   

  പുരുഷന്മാർക്കുള്ള സാധനയുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ

  ഇംഗ്ലീഷ്, ഹിന്ദി, മലയാളം, കന്നഡ, തമിഴ്, and തെലുങ്ക്

  പുരുഷന്മാരുടെ സാധനയുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ:

  • സാധന പൗർണ്ണമിയിൽ തുടങ്ങി, 42 ദിവസത്തിന് ശേഷം ശിവരാത്രയിൽ പരിപൂർണ്ണമാകുന്നു
  • ശിവാംഗമാരെ ശിവനമസ്കാരത്തിനും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മന്ത്രങ്ങൾക്കുമുള്ള, ദീക്ഷ നൽകുന്നു
  • ഭക്തിയോടെ 21 പ്രാവിശ്യം ചെയ്യാനുള്ളതാണ് ശിവനമസ്കാരം, വയറ് ഒഴിഞ്ഞ അവസ്ഥയിൽ സൂര്യോദയത്തിന് മുമ്പോ സൂര്യ അസ്തമയത്തിന് ശേഷമോ വേണം ചെയ്യാൻ.
  • ശിവരാത്രിക്ക് കോയമ്പത്തൂരിലെ ധ്യാനലിംഗയിൽ ശിവാംഗമാർ വരണം എന്നത് നിർബന്ധമല്ല.
  • ദിവസവും രണ്ടു പ്രാവശ്യം കുളിക്കണം. സോപ്പിന് പകരം സ്നാനം പൊടി ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്.
  • കുറഞ്ഞത് 21 പേരിൽ നിന്നുമെങ്കിലും ഭിക്ഷ സ്വീകരിച്ചിരിക്കണം (നിർബന്ധമല്ല)
  • വൃതമനുഷ്ഠിക്കുമ്പോൾ, പുകവലിയോ, മദ്യപാനമോ, മാംസഭക്ഷണമോ പാടില്ല.
  • ദിവസത്തിൽ രണ്ട് ഭക്ഷണം മാത്രമാണ് അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ആദ്യത്തെ ഭക്ഷണം 12 മണിക്ക് ശേഷമായിരിക്കണം
  • സാധനയുടെ സമയത്ത് വെള്ളയോ, ഇളം നിറമുള്ള വസ്ത്രങ്ങളോ ധരിക്കണം
  • സാധനക്കായി ശിവാംഗ കിറ്റ് ആവശ്യമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈശ ലൈഫിൽ നിന്നും വാങ്ങാവുന്നതാണ്
   
  Contact us
   

  Contact Details:

  Asia info@shivanga.org

  Phone:  +91-83000 83111

  Contact List

  Leave a Message

  Testimonials