Shivanga Sadhana For Gents

ಶಿವಾಂಗ ಸಾಧನಾ ಬಗ್ಗೆ
ಶಿವಾಂಗ ಸಾಧನಾ ಎಂದರೆ ನೀವು, ಶಿವನ ಒಂದು ಅಂಗ, ಈ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಮೂಲ ಮತ್ತು ಪರಮ ಸಾಧ್ಯತೆ ಎಂಬ ಅರಿವನ್ನು ತರುವುದು - ಸದ್ಗುರು
seperator
 
About Shivanga Sadhana
 
ಪುರುಷರಿಗಾಗಿ ಶಿವಾಂಗ ಸಾಧನಾ ಎನ್ನುವುದು 42 ದಿನಗಳ ತೀವ್ರತರವಾದ ವ್ರತವಾಗಿದೆ. ಈ ಸಾಧನೆಯು ದೇಹ, ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಶಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟದ ಅನುಭವವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವ ಹಾಗೂ ಧ್ಯಾನಲಿಂಗದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳಲು ಒಬ್ಬರ ಗ್ರಹಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ವೃದ್ಧಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಈ ಸಾಧನೆಯು ತಮ್ಮೊಳಗಿನ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ಒಂದು ಅವಕಾಶವಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ‘ಶಿವಾಂಗ’ ಎಂದರೆ ‘ಶಿವನ ಅಂಗ’ ಎಂದರ್ಥ ಮತ್ತು ಇದು ಸೃಷ್ಠಿಯ ಮೂಲದೊಂದಿಗಿನ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ನಮ್ಮ ಅರಿವಿಗೆ ತಂದುಕೊಳ್ಳಲು ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಪವಿತ್ರ ವೆಳ್ಳಿಯಂಗಿರಿ ಶಿಖರಕ್ಕೆ ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯುತ ಅಭ್ಯಾಸವಾದ ‘ಶಿವ ನಮಸ್ಕಾರಕ್ಕೆ’ ದೀಕ್ಷೆ ಪಡೆಯಲು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ .
ಶಿವನ ಒಂದು ‘ಅಂಗ’ ವಾಗಿ
 
Become a Limb of Shiva
 
 • 42 ದಿನಗಳ ಶಕ್ತಿಯುತವಾದ ವ್ರತ
 • ಪವಿತ್ರವಾದ "ಶಿವ ನಮಸ್ಕಾರ" ಅಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ದೀಕ್ಷೆ
 • ‘ದಕ್ಷಿಣ ಕೈಲಾಸ’ವೆಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವ ವೆಳ್ಳಿಯಂಗಿರಿ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆ
 • ಆಂತರಿಕ ಅನ್ವೇಷಣೆಗೆ ಬೇಕಾದ ಪ್ರಬಲ ದೈಹಿಕ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಮೂಲವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.

   

  ವೆಳ್ಳಿಂಯಗಿರಿಯ ಬಗ್ಗೆ
   
  About Velliangiri
   
  ವೆಳ್ಳಿಯಂಗಿರಿ ಪರ್ವತಗಳನ್ನು ತೆನ್‍ಕೈಲಾಯಂ ಅಥವಾ ದಕ್ಷಿಣದ ಕೈಲಾಸ ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ - ಆದಿಯೋಗಿ-ಶಿವನೂ ಸಹ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಇದ್ಧ ಸ್ಥಳ. ಇವು ಕಾಲಾಂತರದಲ್ಲಿ, ಅನೇಕ ಸಿದ್ಧರು ಮತ್ತು ಮುನಿಗಳ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಆಶೀರ್ವದಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಪರ್ವತಗಳು. ಇದನ್ನು ಇಂದಿಗೂ ಸಹ ಅನುಭವಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಅಪಾರ ಪ್ರಭಾವ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯ ಸ್ಥಳವಾಗಿರುವ ವೆಳ್ಳಿಂಯಗಿರಿಯ ಪವಿತ್ರ ಏಳನೇ ಶಿಖರಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಭಕ್ತರು ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.

   

  ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆ ಏತಕ್ಕಾಗಿ?
   
  Why Pilgrimage
   

  ಸದ್ಗುರು: ಪ್ರವಾಸ / ಪ್ರಯಾಣ ಮತ್ತು ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆಯಗಳ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೇನು?

  ಜನರು ವಿವಿಧ ಕಾರಣಗಳಿಗಾಗಿ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವು ಪರಿಶೋಧಕರು ಯಾವಾಗಲೂ ತಮ್ಮ ಹೆಜ್ಜೆ ಗುರುತನ್ನು ಮೂಡಿಸಲು ಯಾರೂ ಹೋಗಿರದ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಏನನ್ನಾದರೂ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನೋಡಲು ಕುತೂಹಲ ಹೊಂದಿರುವ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿದ್ದಾರೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕೇವಲ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯಲು ಹೋಗುವ ಪ್ರವಾಸಿಗರಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಅಥವಾ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಹೋಗುವ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಪ್ರವಾಸಿಗರೂ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಒಬ್ಬ ತೀರ್ಥಯಾತ್ರಿಯು ಈ ಯಾವುದೇ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆ ವಿಜಯೋತ್ಸವಲ್ಲ, ಅದು ಶರಣಾಗತಿ. ಇದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಪಂಚಿಕ ಮಾರ್ಗಗಳಿಂದ ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸುವ ಒಂದು ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ. ನೀವು ಕಲ್ಲಿಂತಾಗಿ ಕದಲದೇ ಇರುವ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದರೆ, ಅದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವೇ ಸವೆಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಒಂದು ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ. ಸೀಮಿತವಾದ ಮತ್ತು ನಿರ್ಬಂಧಿತವಾದ ಎಲ್ಲದನ್ನೂ ನಾಶಮಾಡುವ ಮತ್ತು ಅಪರಿಮಿತವಾದ ಪ್ರಜ್ಞೆಯ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬರುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿದೆ.

  ಸಾಧನಾ ಅವಧಿ
   
  Sadhana Date
   
  ಪುರುಷರಿಗಾಗೆ ಇರುವ ಈ 42 ದಿನಗಳ ವ್ರತವು, ಪೌರ್ಣಮಿಯಂದು ಆರಂಭಗೊಂಡು ಶಿವರಾತ್ರಿಯ ದಿನದಂದು ಸುಂದರವಾದ ’ವೆಳ್ಳಿಯಂಗಿರಿ’ ಬೆಟ್ಟದ ಯಾತ್ರೆಯಿಂದ ಹಿಂತಿರುಗಿದ ನಂತರ, ಧ್ಯಾನಲಿಂಗದ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಪಣೆಯೊಂದಿಗೆ  ಸಮಾಪ್ತಿಯಾಗುವುದು.

   

  ಪುರುಷರಿಗೆ ಸಾಧನೆಯ ಸೂಚನೆಗಳು:

  • ಸಾಧನೆಯು ಪೌರ್ಣಮಿಯಂದು ಆರಂಭಗೊಂಡು 42 ದಿನಗಳ ನಂತರ ಶಿವರಾತ್ರಿಯಂದು ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
  • ಶಿವಾಂಗ ಸಾಧಕರನ್ನು ಶಿವ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಮಂತ್ರ ಪಠಣಕ್ಕೆ ದೀಕ್ಷೆ ನೀಡಲಾಗುವುದು.
  • ಶಿವ ನಮಸ್ಕಾರವನ್ನು ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯೋದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಅಥವಾ ಸೂರ್ಯಾಸ್ತದ ನಂತರ ಭಕ್ತಿ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ 21 ಬಾರಿ ಮಾಡಬೇಕು.
  • ಶಿವಾಂಗ ಸಾಧಕರು ಶಿವರಾತ್ರಿಯಂದು ಕೊಯಮತ್ತೂರಿನಲ್ಲಿರುವ ಧ್ಯಾನಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ಕೊಡುವುದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ.
  • ದಿನದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬಾರಿ ಸ್ನಾನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಸೋಪಿನ ಬದಲಾಗಿ ಹರ್ಬಲ್ ಸ್ನಾನದ ಪುಡಿಯನ್ನು ಬಳಸಿ.
  • ಕನಿಷ್ಠ 21 ಜನರಿಂದ ಭಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು.
  • ವ್ರತದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಧೂಮಪಾನ, ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಮಾಂಸಹಾರವನ್ನು ಸೇವನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬಾರದು.
  • ದಿನಕ್ಕೆ 2 ಊಟವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮಾಡಬಹುದು. ಮೊದಲ ಊಟ ಮಧ್ಯಾನ 12 ಗಂಟೆಯ ನಂತರವೇ ಮಾಡಬೇಕು.
  • ಸಾಧನಾ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಳಿಯ ಅಥವಾ ತಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸಬೇಕು.
  • ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ದೀಕ್ಷೆ ಪಡೆಯುವವರಿಗೆ -ರೂ. 400
  • ಈ ಮೊದಲು ದೀಕ್ಷೆ ಪಡೆದವರಿಗೆ -ರೂ.250
  ಅಲ್ಲಿಗೆ ತಲುಪುವುದು ಹೇಗೆ
   
  How to Get There
   

  ಈಶ ಯೋಗ ಕೇಂದ್ರವು ಕೊಯಮತ್ತೂರಿನಿಂದ ಪಶ್ಚಿಮಕ್ಕೆ 30 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ (20 ಮೈಲಿ) ದೂರದಲ್ಲಿ ನೀಲಗಿರಿ ಪರ್ವತ ಶ್ರೇಣಿಯ ಭಾಗವಾದ ವೆಳ್ಳಿಂಯಗಿರಿ ಬೆಟ್ಟದ ತಪ್ಪಲಿನಲ್ಲಿ ಇದೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಪ್ರಮುಖ ಕೈಗಾರಿಕಾ ನಗರವಾದ ಕೊಯಮತ್ತೂರು ವಿಮಾನ, ರೈಲು ಮತ್ತು ರಸ್ತೆಯ ಮೂಲಕ ಉತ್ತಮ ಸಂಚಾರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹೊಂದಿದೆ. ಪ್ರಮುಖ ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಚೆನ್ನೈ, ದೆಹಲಿ, ಮುಂಬೈ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಕೊಯಮತ್ತೂರಿಗೆ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ವಿಮಾನಯಾನ ನಡೆಸುತ್ತವೆ. ಭಾರತದ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಮುಖ ನಗರಗಳಿಂದ ರೈಲು ಸೇವೆಗಳು ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಕೊಯಮತ್ತೂರಿನಿಂದ ಈಶ ಯೋಗ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ನಿಯಮಿತ ಬಸ್ ಮತ್ತು ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಸೇವೆಗಳು ಸಹ ಲಭ್ಯವಿದೆ.

  ಬಸ್ಸುಗಳು ಕೊಯಮತ್ತೂರು ಮತ್ತು ಯೋಗ ಕೇಂದ್ರದ ನಡುವೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಲಭ್ಯವಿದೆ:

  ಬಸ್ಸುಗಳ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ನಿಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ

  ಟ್ಯಾಕ್ಸಿಗಳು ಲಭ್ಯವಿದೆ ನೀವು ಈಶ ಯೋಗ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಲು ಬಯಸಿದರೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಟ್ರಾವೆಲ್‍ಡೆಸ್ಕ್ ಸೇವಾ ಕೌಂಟರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ: 094426 15436, 0422-2515430 ಅಥವಾ 0422-2515429. ಕೌಂಟರ್ ದಿನದ 24 ಗಂಟೆಯೂ ತೆರೆದಿರುತ್ತದೆ.

  ಮಾರ್ಗ ನಿರ್ದೇಶನಗಳು ಕೊಯಮತ್ತೂರಿನಿಂದ ಉಕ್ಕಡಂ ಮೂಲಕ ಪೆರುರ್/ಸಿರುವಾಣಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ. ಅಲನ್‍ದುರೈ ದಾಟಿ ಇರುಟ್ಟುಪಳ್ಳಂ ಜಂಕ್ಷನ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಲಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿ. ಯೋಗ ಕೇಂದ್ರವು ಜಂಕ್ಷನ್‌ನಿಂದ (ಇರುಟ್ಟುಪಳ್ಳಂ) ಮತ್ತೊಂದು 8 ಕಿ.ಮೀ ಮತ್ತು ಈ ರಸ್ತೆಯ ಪೂಂಡಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 2 ಕಿ.ಮೀ ದೂರದಲ್ಲಿದೆ. ಧ್ಯಾನಲಿಂಗಕ್ಕೆ ನಿರ್ದೇಶನಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಸಂಕೇತ ಫಲಕಗಳನ್ನು ‘ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ’ಕಾಣಬಹುದು.

  ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ
   
  Contact us
   

  Contact Details:

  Email:  info@shivanga.org

  Phone:  +91-83000 83111

  Leave a Message

  Testimonials