ఫ్రూట్ సలాడ్

PicMonkey Collage

కావాల్సిన పదార్థాలు :

అరటిపండ్లు        –          2 (ముక్కలు చేసినవి)

ఆపిల్‌    –          1

అనాస పండు/పైన్ ఆపిల్     –     సగం (ముక్కలు చేసుకోవాలి)

తేనె       –          కావలసినంత

చేసే విధానం :

అన్నీ కలిపి, అందరికీ వడ్డించాలి.

శరీరం గురించి సద్గురు చెప్పిన 5 సూత్రాలు




అనుబంధ వ్యాసాలు



Type in below box in English and press Convert