கார்கில் வெற்றி தினம்... இராணுவ வீரர்களின் தியாகம் பற்றி சத்குரு!

கார்கில் வெற்றி தினமான நேற்று, இராணுவ வீரர்களுக்கு நம் தேசம் எவ்விதத்தில் கடமைப்பட்டிருக்கிறது என்று சத்குரு நினைவூட்டுகிறார். அதோடு, நம் வீரர்களின் தியாகத்திற்கு ஒவ்வொரு இந்தியரும் பெருமைப்பட வேண்டியதன் அவசியத்தையும் கூறுகிறார்.
 
 
 
  0 Comments
 
 
Login / to join the conversation1