వార్తల్లో ఈశా అంతర్జాతీయ యోగాదినోత్సవం!

idy
అంతర్జాతీయ యోగా దినోత్సవం సందర్భంగా ఈశా వారి కార్యక్రమాలు, సద్గురు తో ముఖాముఖీలు, ఆంధ్రా, తెలంగాణా మీడియా లో కనువిందు చేసాయి. వాటిని మీకు అందిస్తున్నాము :
1. TV5 ఇంటర్వ్యు  – part 1
2. TV5 ఇంటర్వ్యు – part 2:
3. భక్తీ టీవి ఇంటర్వ్యు:
 4.ఈ – టీవి ఆంద్ర ప్రదేశ్ – ఇంటర్వ్యు :
5. ఈ – టీవి తెలంగాణ  – ఇంటర్వ్యు :
6. సాక్షి టీవి – జూన్ 20న ఐక్యరాజ్య సమితి లో :
 
7.TV5 – జూన్ 20న ఐక్యరాజ్య సమితి లో : 
8. ఈ – టీవి తెలంగాణ – జూన్ 20న ఐక్యరాజ్య సమితి లో : 
9. ఈ – టీవి ఆంద్ర ప్రదేశ్ – జూన్ 20న ఐక్యరాజ్య సమితి లో : 
 10. TV5: యోగా బాల్ జిగ్ (Yoga ball Jigg)
11. ఈ – టీవి తెలంగాణ – విమానం లో యోగా:
12. సాక్షి టీవి – విమానం లో యోగా
13.TV5 – విమానం లో యోగాఅనుబంధ వ్యాసాలుType in below box in English and press Convert