சத்குருவின் தமிழ் புத்தாண்டு வாழ்த்துக்கள்

“ஏன் இந்த தமிழ் புத்தாண்டு கொண்டாடப்படுகிறது? இந்நாளில் நாம் என்ன செய்ய வேண்டும்?” – இதற்கு இந்த வீடியோவில் பதிலளிக்கும் சத்குரு, தனது புத்தாண்டு வாழ்த்துக்களையும், ஆசிகளையும் நமக்குத் தெரிவிக்கிறார். தொடர்ந்து இந்த வீடியோவைப் பாருங்கள்…
இதையும் வாசியுங்கள்

Type in below box in English and press Convert