பிள்ளைகளுக்காக மட்டும்தான் வாழணுமா.. எனக்காக வாழ்வது தவறா?

“குழந்தைகள் பிறந்துவிட்டால், இனி நம் வாழ்க்கையை அவர்களுக்காக அர்ப்பணித்து விட வேண்டும். நமக்காக நாம் வாழக்கூடாது. அவர்களுக்காகத் தான் வாழ வேண்டும்.” இப்படி ஒரு மனநிலை பொதுவாக சமூகத்தில் இருப்பதால், இந்த நிலையை ஏற்றுக்கொள்ள முடியாத பல தாய்மார்கள் மனதளவில் அவஸ்தைப்படுகிறார்கள். அதுபோன்ற ஒரு தாய் சத்குருவிடம் தன் நிலை குறித்து கேட்டபோது, வீடியோவில் சத்குரு கூறிய பதில் ஒவ்வொரு தாய்மார்களும் காண வேண்டிய ஒன்று!
இதையும் வாசியுங்கள்

Type in below box in English and press Convert