பாவ-புண்ணிய கணக்கு உண்மையில் உள்ளதா?

நாம் செய்யும் பாவங்கள் மற்றும் புண்ணியங்கள் கணக்கு வைக்கப்படுவதாக சிலர் நம்புகின்றனர். அப்படியானால் அந்தக் கணக்கு எங்கு பதியப்படுகிறது? சத்குருவின் இந்த பதில் உண்மையை உணர்த்துவதாய் அமைகிறது.

ஆசிரியர் : சத்குருவின் கருத்தாழமிக்க வீடியோக்களை உடனுக்குடன் பார்க்க ஆனந்தஅலை YouTube சேனலுக்கு Subscribe செய்யுங்கள்.
இதையும் வாசியுங்கள்

Type in below box in English and press Convert