நெல்சன் மண்டேலாவின் 9 வாசகங்கள் – மண்டேலா தினத்தில்…

நெல்சன் மண்டேலாவின் பிறந்த தினமான ஜூலை 18, ஒவ்வொரு வருடமும் மண்டேலா தினமாக கொண்டாடப்படுகிறது. இந்த அற்புத மனிதரின் வாசகங்கள் சில இங்கே தொகுக்கப்பட்டுள்ளன.
இதையும் வாசியுங்கள்

Tags

Type in below box in English and press Convert