மனதை புண்படுத்துபவரை எப்படி சமாளிப்பது?

“எவ்வளவுதான் அன்பாக நடந்துகொண்டாலும், சிலர் நம் மனதைப் புண்படுத்துகிறார்களே! அவர்களிடம் எப்படி நடந்துகொள்வது” இந்தக் கேள்வியை, மிகவும் புண்பட்ட ஒருவர், சத்குருவிடம் கேட்டபோது, விடையாகக் கிடைத்தது என்ன…? வீடியோவில் தெரிந்துகொள்ளுங்கள்…
இதையும் வாசியுங்கள்

Tags

Type in below box in English and press Convert