எது இந்தியாவை ஒன்றாக பிணைத்து வைத்துள்ளது?!

பேசும் பாஷையில், செய்யும் சமையலில், உடுத்தும் உடையில்… இப்படி எத்தனையோ வேறுபாடுகளை ஒவ்வொரு 50 கி.மீட்டருக்கும் நம் நாட்டில் காணமுடிகிறது. இருப்பினும் இந்தியாவை ஒரே நாடாக பிணைத்து வைத்திருப்பது எது?! இந்த வீடியோவில் சத்குரு நமது நாட்டின் ஒற்றுமைக்கு அடிப்படை ஆதாரம் என்ன என்பதை விளக்குகிறார்.
இதையும் வாசியுங்கள்

Type in below box in English and press ConvertLeave a Reply