യോഗയും ധ്യാനവും

agna

ആജ്ഞാ ചക്രം – നിറങ്ങള്‍ക്കതീതമായ വ്യക്തത

ഏഴു ചക്രങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള പരമ്പരയിൽ, ആജ്ഞാചക്രത്തെക്കുറിച്ചും, അതിന്‍റെ ഗുണങ്ങളെക്കുറിച്ചും, വൈരാഗ്യാവസ്ഥയുമായി അതിനുള്ള ബന്ധത്തെക്കുറിച്ചും, ഇഷ യോഗ സെന്‍ററുമായി അതിനുള്ള ബന്ധത്തെക്കുറിച്ചുമാണ് സദ്ഗുരു ഇവിടെ വിവരിക്കുന് ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍
tranform-your-energies

പ്രാണശക്തിയില്‍ മാറ്റങ്ങള്‍ വരുത്തി ജീവിതത്തെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്താം

സദ്ഗുരു പഞ്ചവായുകളെ കുറിച്ചാണ് ഈ ലേഖനത്തില്‍ പ്രതിപാദിക്കുന്നത്. പ്രാണോര്‍ജ്ജത്തിന്‍റെ അഞ്ചുതരത്തിലുള്ള രൂപാന്തരങ്ങള്‍. നമ്മുടെ ശരീരത്തില്‍ പഞ്ചവായുക്കള്‍ക്ക് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സ്ഥാനമുണ്ട്…. പ്രത്യേകിച്ചും ക്ര ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍
from-a-peice-of-flush-to-divine-force

ഒരു തുണ്ട് മാംസത്തില്‍ നിന്നും ദൈവീകമായ ശക്തിയിലേക്ക്

ശരീരത്തെ അബോധാവസ്ഥയില്‍നിന്നും ബോധാവസ്ഥയിലേക്ക് എങ്ങനെ ഉയര്‍ത്താം എന്ന് ഇവിടെ സദ്ഗുരു വിവരിക്കുന്നു. യോഗശാസ്ത്രമനുസരിച്ച് ശരീരം ദൈവീകമായിട്ടുള്ളതാണ്. എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഓരോ പ്രവര്‍ത്തനത്തേയും ബോധപൂര്‍വമാക്കേണ്ടത്…? ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍
Karmic-friction

കര്‍മ്മത്തിന്‍റെ സംഘർഷം ഒഴിവാക്കാം

ക്രിയാ യോഗ ആഴത്തിലും ശക്തിയായും മനസ്സിലാക്കുവാൻ നമ്മുടെ ശരീരം അചഞ്ചലമാകുകയും വികാരപരമായ സ്വത്വം വികസിക്കുകയും വേണം എന്നാണ് സദ്ഗുരു ഇവിടെ പറയുന്നത്. ചോദ്യകർത്താവ് : സദ്ഗുരോ, നമ്മുടെ ശരീരഘടനയിലെ വിവിധ തലങ്ങൾ തമ്മിൽ... ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍
akasha-thathwathekkurichu-avabodharavuka

ആകാശ തത്വത്തെക്കുറിച്ച് അവബോധരാവുക

ഒരു സാധകന്‍ സദ്ഗുരുവിനോടു ചോദിച്ചു ആകാശത്തെ എങ്ങനെ അനുഭവിച്ചറിയാം എന്ന്. പഞ്ചഭൂതങ്ങളില്‍ മറ്റു നാലും നിലനില്‍ക്കുന്നത് ആകാശത്തെ ആധാരമാക്കിയിട്ടാണല്ലോ? ചോദ്യം:- എന്‍റെ ചോദ്യം ആകാശത്തെ സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. തുറസ്സായ ഒരു ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍
pancha-bhuta

പ്രപഞ്ചം: പഞ്ചഭൂതങ്ങളുടെ കളി

നാം അധിവസിക്കുന്ന ഈ ഭൂമി ഈ പഞ്ചഭൂതങ്ങളുടെ കളിയാണ്. പ്രപഞ്ചവും രൂപപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഇവകള്‍കൊണ്ടാണ്. അല്പം ശ്രദ്ധിച്ചാല്‍ നമ്മുടെ ശരീരവും ഈ അഞ്ച് അംശങ്ങള്‍ കൊണ്ടാണ് നിര്‍മ്മിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് അറിയാനാവും. നമ്മു ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍
Anahata_2-1090x614

അനാഹത ചക്രം – അനാഹതയെന്ന സാധ്യതയും അപകടങ്ങളും

അനാഹത ചക്രത്തിൽ ആറ് ചക്രങ്ങളാണ് സന്ധിക്കുന്നത് – താഴെയുള്ള മൂന്നും, മുകളിലുള്ള മൂന്നും. അനാഹത ചക്രത്തിന്‍റെ മേഖലയിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതിന്‍റെ സാധ്യതകളും, അപകടങ്ങളും വിവരിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ആ മേഖല അത്ഭുതകരമായ ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍
Anesthesia-and-Consciousness

അനെസ്തേഷ്യയും അവബോധവും

അനസ്‌തേഷ്യയുടെ ഫലത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഒരു പ്രമുഖ അനെസ്തേഷ്യോളജിസ്റ്റ് സദ്ഗുരുവിനോട് ചോദിച്ചത്. അദ്ദേഹത്തിന് അറിയേണ്ടിയിരുന്നത് ‘ ബോധം നശിക്കുക’ എന്നത് വാസ്തവത്തിൽ നടക്കുന്നുണ്ടോ എന്നാണ്. അതിനു മറുപടിയായി സദ്ഗുരു ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍
fire-temple

പഞ്ചഭൂതങ്ങള്‍ക്കു വേണ്ടി പ്രതിഷ്ടിച്ച ക്ഷേത്രങ്ങള്‍

ദക്ഷിണേന്ത്യയില്‍ അഞ്ചു ഭൂതങ്ങള്‍ക്കുമായി അഞ്ചു പ്രധാന ആരാധനാലയങ്ങള്‍ നിര്‍മിക്കുന്നതിനുള്ള അറിവ് അന്നുള്ളവര്‍ക്കുണ്ടായിരുന്നു. ഇവ നിര്‍മിക്കപ്പെട്ടത് പൂജയ്ക്കുവേണ്ടിയായിരുന്നില്ല. പ്രത്യേക സാധനകള്‍ക്കുവേണ്ടിയായിരുന്നു. ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍
yoga

യോഗ ചെയ്യുന്നത് നാളെയ്ക്കു വെക്കരുത്

ആരോഗ്യമുള്ള ശരീരം വേണമെന്നു കരുതി ചിലര്‍ യോഗ പഠിക്കാന്‍ വരുന്നു. ചിലര്‍ പ്രഭാതസവാരി നടത്തുന്നു. മറ്റുചിലര്‍ വ്യായാമത്തില്‍ ഏര്‍പ്പെടുന്നു.ഈ പഠിക്കുന്നതെല്ലാം മുടങ്ങാതെ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്നു നോക്കിയാല്‍ ഇല്ല തന്നെ. അവരോടു ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍