inner engineering online

Sadhguru1

ஈஷாவிற்கு வசந்தகாலம்

ஐரோப்பாவில் இருந்து நமக்கு தன் அனுபவங்களை எழுதியிருக்கும் சத்குரு, கனியாகிக் கொண்டிருக்கும் தன் கனவுகளைப் பற்றியும் இந்த வார சத்குரு ஸ்பாட்டில் பதிந்திருக்கிறார். படித்து மகிழுங்கள்!