Technologies for Wellbeing
Newyork Times
“My aim in this book is to help make joy your constant companion. To make that happen, this book offers you not a sermon, but a science; not a teaching, but a technology; not a precept, but a path.” - Sadhguru
 
Newyork Times
“My aim in this book is to help make joy your constant companion. To make that happen, this book offers you not a sermon, but a science; not a teaching, but a technology; not a precept, but a path.” - Sadhguru
quotes about life - If you want to live strong, you need to be in touch with the five elements constantly.
കരുത്തോടെ ജീവിക്കണമെങ്കില്‍ നിങ്ങള്‍ പഞ്ചഭൂതങ്ങളുമായി നിരന്തരം സമ്പർക്കത്തിലായിരിക്കണം.
പ്രതിദിന മിസ്റ്റിക് ഉദ്ധരണി - Jun 25, 2019