Technologies for Wellbeing
Newyork Times
“My aim in this book is to help make joy your constant companion. To make that happen, this book offers you not a sermon, but a science; not a teaching, but a technology; not a precept, but a path.” - Sadhguru
 
Newyork Times
“My aim in this book is to help make joy your constant companion. To make that happen, this book offers you not a sermon, but a science; not a teaching, but a technology; not a precept, but a path.” - Sadhguru
quotes meaningful - Sadhguru & people
ഓരോ മനുഷ്യനും ഒരു പൂവുപോലെ വിടര്‍ന്നു വികസിച്ച്, സ്നേഹവും പരമാനന്ദവും പ്രസരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ലോകം സൃഷ്ടിക്കാനായി നമ്മള്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കേണ്ട സമയമായിരിക്കുന്നു.
Daily Mystic Quote - May 20, 2019