ಬೆಂಗಳೂರು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ ಸೆಂಟರ್
 
ಬೆಂಗಳೂರು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ ಸೆಂಟರ್
Border Image
ಪೂರ್ವಾಗತ್ಯಗಳು
Border Image
  • ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪೂರ್ವಾಗತ್ಯವಾಗಿ ಏಳು ಸೆಷನ್ ಗಳ ಸರಣಿಯನ್ನು ಮುಗಿಸಿರಬೇಕು (ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ)
  • ಭಾಗವಹಿಸುವವರು ಕನಿಷ್ಟ 15 ವರ್ಷದವರಾಗಿರಬೇಕು.
 

ಪದೇ ಪದೇ ಕೇಳಲಾಗುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು

seperator
 
ಕೆಲವು ಸಾಧಕರ ಅನುಭವಗಳು
ಭಾಗವಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲವೇ ?
Border Image
ತರಬೇತಿ ಪಡೆದಿರುವ ಈಶ ಶಿಕ್ಷಕರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ತಿರದ ನಗರದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಇನ್ನರ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹುಡುಕಿ!