“நதிகளை மீட்போம்” பேரணிக்காக சத்குருவின் 30 நாள் பயணம் – நாள் 8

இப்பேரணியை ஆரம்பித்து 1 வாரம் முடிந்துவிட்டது. செல்லும் இடத்தில் எல்லாம் மக்களின் ஆதரவும், ஈடுபாடும் நம்மை உருகச் செய்கிறது. சத்குரு “சூறாவளியை” சந்தித்து, அதனுடனேயே பயணிக்க சிங்காரச் சென்னை தயார்நிலையில்! நிகழ்ச்சி நேரம் மாலை 6-8. அதை நேரலை ஒளிபரப்பில் RallyForRivers.org/Tamil-Live ல் மாலை 6-8 காணலாம்.

#RallyforRivers

  Contest Winners


  Here are the winners for the contest

  Weekly Winner
  (Sep 15th - 21st) Tapping Emotions into Colours Bal Barati Public school, Noida
  அனைத்தையும் காண்க
  x